محصولات

پرینتر سه بعدی مدل Trust L Pro

مدل صنعتی تکنولوژی FDM (متریال فیلامنت) دو نازل 20 میکرون نمایشکر تاچ SD Card - USB عدم قطع برق دستگاه :UPS بستر گرم شونده

27,000,000 تومان

پرینتر سه بعدی مدل Author L Pro

مدل صنعتی دو نازل 25 میکرون نمایشگر LCD نمایشگر تاچSD Card USBعدم قطع برق دستگاه UPS بستر گرم شونده

22,290,000 تومان

پرینتر سه بعدی مدل Author M Pro

مدل صنعتی دو نازل 25 میکرون نمایشگر LCD نمایشگر تاچ SD Card - USB عدم قطع برق دستگاه UPSب بستر گرم شونده

16,950,000 تومان