پرینتر سه بعدی

مرکز فروش پرینتر سه بعدی


پرینتر سه بعدی مدل Trust XL Pro

مدل صنعتی تکنولوژی FDM (متریال فیلامنت) دو نازل 20 میکرون نمایشکر تاچ SD Card - USB عدم قطع برق دستگاه :UPS بستر گرم شونده

پرینتر سه بعدی DLP

ابعاد دستگاه:‌ 34X34X90 cm رزولوشن لایه: 10 میکرومتر ساختار بادوام نمایشگر LCD SD Card عدم قطع برق دستگاه UPS پشتیبانی انواع رزین

پرینتر سه بعدی مدل Trust L Pro

مدل صنعتی تکنولوژی FDM (متریال فیلامنت) دو نازل 20 میکرون نمایشکر تاچ SD Card - USB عدم قطع برق دستگاه :UPS بستر گرم شونده

پرینتر سه بعدی مدل Author L Pro

مدل صنعتی دو نازل 25 میکرون نمایشگر LCD نمایشگر تاچSD Card USBعدم قطع برق دستگاه UPS بستر گرم شونده

پرینتر سه بعدی مدل Author M Pro

مدل صنعتی دو نازل 25 میکرون نمایشگر LCD نمایشگر تاچ SD Card - USB عدم قطع برق دستگاه UPSب بستر گرم شونده