آرشیو برچسب ها : ساخت چشم مصنوعی با پرینتر سه بعدی

ساخت اعضای مصنوعی صورت انسان ساخت اعضای مصنوعی صورت هیچ چیز بد تر از آسیب دیدن یا از دست دادن بخش یا عضوی از صورت نیست،چرا که در اولین نگاه چیزی که همه می بینند صورت انسان است.     در گذشته راهی برای برطرف کردن این مشکل وجود نداشت ، اما حال توانایی ساخت […]